אדם לאדם - אדם אדם לאדם - אדם
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

השירות הסוציאלי

בתקופת האשפוז החולה ובני משפחתו נאלצים להתמודד עם מציאות חדשה ובלתי מוכרת ועם מצבי חוסר ודאות. לאשפוז יש השלכות רגשיות, חברתיות ותפקודיות הנובעות ממצבי חולי פיזי ונפשי.

העובדים הסוציאליים מסייעים לחולה ולמשפחתו בהתמודדות עם משבר האשפוז ומתמקדים ברווחתם ע"י מתן טיפול מקצועי ואיכותי, תוך שמירה על ערכים מקצועיים ואנושיים.

באמצעות העובד הסוציאלי  מתאפשר רצף טיפולי בחולה מקבלתו לאשפוז ועד שחרורו חזרה לקהילה.

הטיפול הפסיכו סוציאלי נעשה ברמה הפרטנית, המשפחתית, הקבוצתית והקהילתית.

תכנון השחרור הוא בהתאם ליכולות החולה ובהתחשב בבקשתו וברצונו, במטרה לשמר תפקוד ואיכות חיים גבוהים ככל הניתן.

העבודה הסוציאלית במרכז הרפואי הינה חלק מסל הבריאות לו זכאי החולה ומתוקף חוקים שונים.

כל העובדים הסוציאליים הינם בעלי תואר אקדמי ומיומנים בעבודה סוציאלית בתחום הבריאות. העובדים הסוציאליים פועלים מתוך ראייה כוללת של צרכי החולה ומשפחתו ועקרונות הטיפול הביו-פסיכו-סוציאלי.

עבודתם מבוססת ומונחית ע"י חוק העובדים הסוציאליים וקוד האתיקה, החוק למען זכויות החולה, חוק העונשין ונוהלי משרד הבריאות והמרכז הרפואי לגליל.

בכל מחלקה במרכז הרפואי ישנו עובד סוציאלי. העובד הסוציאלי  הוא חלק מהצוות הרב מקצועי  ועובד בשיתוף פעולה עימם.

 

תחומי התערבות העובד הסוציאלי

 •  טיפול במצבי טראומה ומשבר: אלימות במשפחה, תאונות לסוגיהן, מחלות מסכנות חיים ומחלות כרוניות, נכויות שונות, היריון בסיכון, לידה שקטה, שכול פתע.
 • מתן תמיכה רגשית, ליווי במהלך האשפוז, תיווך בין אנשי המקצוע במחלקה למטופל ולמשפחתו.
 • איתור וטיפול באוכלוסיות בסיכון- ילדים, קשישים, חסרי ישע, בעלי מוגבלויות, דרי רחוב, מכורים לסמים ואלכוהול, עריריים.
 •  ייפוי כח רפואי

עפ"י חוק זכויות החולה מטופל רשאי לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות למצבים עתידיים שבהם לא יוכל לתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי. על המתמנה להיות אדם בגיר מעל גיל 18, צלול ומבין את משמעות התפקיד.

ייפוי הכח נועד לצרכים רפואיים בלבד ומקנה סמכויות (אותן ציינו מראש) למתמנה.

ניתן למלא טפסים אלו במהלך האשפוז ולחתום בפני העובדת הסוציאלית.

 • מינוי אפוטרופוס על גוף לפעולה רפואית דחופה

עפ"י חוק זכויות החולה על המטפל לקבל הסכמה מדעת מצד המטופל לכל טיפול רפואי. במידה והמטופל אינו כשיר לכך והוא זקוק לפעולה רפואית דחופה, נעשית פנייה לבית המשפט לענייני משפחה לצורך הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס זמני לגוף.

 • השתתפות בוועדות שונות- אלימות במשפחה, הפסקת היריון, אתיקה.
 •  מיצוי והנגשת זכויות.
 • טיפול בניצולי שואה, מיצוי זכויותיהם והגשת בקשות לסיוע דרך הקרן לרווחת ניצולי השואה.
 • הפנייה למסגרות להמשך טיפול ומתן סיוע דרך הקהילה- שיקום, סידור מוסדי, סיעודי מורכב, הוספיס, רשות האוכלוסין וההגירה (היתר זמני להעסקת עובד זר), ביטוח לאומי (חוק סיעוד).
 • היערכות לשחרור ובניית תוכנית בהתאם לצרכי וטובת החולה ובני משפחתו.
 •  הפנייה לגורמים המטפלים הרלוונטיים בקהילה.
 • הקמת קבוצות תמיכה למטופלים ומשפחותיהם.

פעילות אקדמית ומחקרית

המחלקה לעבודה סוציאלית מהווה מקום להכשרת סטודנטים לעבודה סוציאלית מאוניברסיטאות ומכללות בצפון. הסטודנטים מודרכים ע"י עובדות סוציאליות שהוכשרו לכך.

המחלקה לוקחת חלק ומעורבת באופן שוטף בביצוע מחקרים בתחום הפסיכו-סוציאלי ועובדת בשיתוף פעולה עם אנשי מקצוע מתחומים שונים. העובדים הסוציאליים תומכים בצוותים ותורמים להעשרת הצוות הסיעודי והרפואי ע"י מתן הרצאות לעובדים בנושאים מגוונים הרלוונטיים לתחומים המשותפים.

עבודה סוציאלית בשעת חירום

באירועים רבי-נפגעים, פעולות איבה ומצבי חירום המחלקה לעבודה סוציאלית מתפעלת ומאיישת את מרכז המידע למשפחות ומספקת מענה למצוקות רגשיות ולצרכים העולים תוך כדי השהייה במרכז הרפואי.

דרכי פנייה לעובד הסוציאלי

ניתן לפנות לעו"ס באופן עצמאי/ דרך אחות אחראית במחלקה והצוות המטפל/ פנייה טלפונית למזכירת המחלקה לעבודה סוציאלית.

 

קישור ליחידת סגולה במרכז הרפואי לגליל

עבור לתוכן העמוד