אדם לאדם - אדם אדם לאדם - אדם
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יחידת הסטטיסטיקה

היחידה לסטטיסטיקה ושיטות מחקר פועלת במסגרת המרכז הרפואי ונותנת שירותי ייעוץ וניתוח סטטיסטי ליחידת האיכות ולחוקרי המרכז הרפואי. במסגרת זו ניתן לקבל הן ייעוץ ראשוני לגבי שיטות המחקר מההיבט הסטטיסטי (מבנה המחקר, אוכלוסיית המחקר, גודל מדגם, פיתוח כלים לאיסוף נתונים ואופן איסוף הנתונים) וכן לאחר איסוף הנתונים, להסתייע ביחידה לצורך הניתוח הסטטיסטי ועד לתמיכה מההיבט הסטטיסטי בכתיבת מאמר.

תהליך זה מתבצע בכמה מישורים:
1. יחידת האיכות – ניתן שירות ייעוץ וניתוח סטטיסטי ליחידת האיכות של המרכז הרפואי, הפועלת במטרה לבחון באופן שוטף תהליכים בארגון ולשפרם. אחת לשנה מופקים דו"חות מסכמים בנושאים כגון: שביעות רצון מטופלים, בקרת רשומות רפואיות ועוד. בנוסף, אנו מסייעים ליחידת האיכות בהפעלת צוותי שיפור וכן וועדות היגוי מחלקתיות בתחומים נבחרים. הפניה בנושא עבודות בתחום האיכות הינה אל עו"ד הלן מלכה זאבי וד"ר לילך שמע דידי במערך האיכות.


2. ועדות קבועות - מבוצעים ניתוחים סטטיסטים עבור ועדות המרכז הרפואי, כדוגמת וועדת החייאה, הועדה לקשרי לקוחות, וועדת סטאז' ועוד. ניתן לפנות אל יחידת הסטטיסטיקה ישירות.


3. מחקר – ניתנים שירותי ייעוץ וניתוח סטטיסטי לחוקרי המרכז הרפואי (הצוות הרפואי, הסיעודי והפרא רפואי), בעבודות מחקר המבוצעות במסגרת המרכז הרפואי: עבודות מדעי היסוד, עבודות גמר עבור הפקולטה לרפואה, מחקרים מחלקתיים ועוד.

הייעוצים הסטטיסטים מסוג זה מבוצעים לאחר קבלת אישור הנהלה של המנהל האדמיניסטרטיבית מר משה מיוחס. האישור ניתן על גבי טופס הנמצא ביחידת הסטטיסטיקה וניתן לקבלו בפניות אל גב' פולינה סויצקי מזכירת היחידה. 

 

מהלך הייעוץ:
יש לפנות ליחידה מוקדם ככל האפשר בכדי לתכנן כראוי את המחקר וכלי המחקר.
מידע נוסף על מהלך הייעוץ ונוהל עבודה בין החוקר ליחידת הסטטיסטיקה ניתן לקרוא בנוהל עבודה בין החוקר ליחידת הסטטיסטיקה.
פניה לביצוע הניתוח הסטטיסטי עצמו, תעשה כ-3 חודשים לפני המועד הרצוי לקבלת התוצאות.

 

תשלום עבור הייעוץ והניתוח הסטטיסטי:
• תכנון המחקר לצוות המרכז הרפואי ללא תשלום.
• רופאי מרכז הרפואי הכותבים עבודת מדעי היסוד וכן עבודת גמר לסטודנטים בפקולטה לרפואה בר-   אילן צפת, זכאים לקבלת שעות ניתוח סטטיסטי במימון מרכז הרפואי (לאחר אישור ההנהלה).
• מחקרים של צוות מרכז הרפואי לצורך כתיבה ופרסום מאמרים / הצגות בכנסים ימומנו ע"י קרן המחלקה באישורו של מנהל המחלקה או באופן אישי.

 

שמירה על כללי אתיקה:
לא יבוצע ניתוח סטטיסטי למחקרים שלא קיבלו את אישורה של  וועדת הלסינקי.

על כל חוקר לפנות לועדת הלסינקי לאישור המחקר. במידה ולא נדרשת הגשה לוועדה יש להמציא מסמך המאשר פטור מאישור הועדה.
 

 

זימון תורים

שעות קבלה וימי פעילות

לקביעת פגישה ראשונית ניתן לפנות למזכירת היחידה גב' פולינה סויצקי בטלפון או במייל

יצירת קשר

טלפון: 04-9107591

צוות המחלקה

עבור לתוכן העמוד