אדם לאדם - אדם אדם לאדם - אדם
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ועדת הלסינקי

הועדה פועלת על-סמך נוהל לניסויים רפואיים בבני אדם, בהתאם לתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם, התשמ”א, 1980, על תוספותיהן ותיקוניהן 1999), ומיישמת את עקרונות הצהרת הלסינקי. הוועדה דנה בהצעות מחקר לניסויים קליניים בבני אדם ומאשרת אותן, וכן דנה בהצעות מחקר בתחום החברתי (פסיכולוגיה, רפואה חברתית ובקשות הכוללות שאלונים).

 

כל מחקר בבני אדם, בין אם מדובר בניסוי רפואי או במחקר שאינו ניסוי רפואי, מחייב קבלת אישור ועדת הלסינקי מוסדית.

 

ועדת הלסינקי המוסדית, מצהירה בזאת כי היא פועלת על-פי הוראות נוהל משרד הבריאות והוראות הנוהל ההרמוני הבינלאומי, העדכני, להליכים קליניים נאותים (ICH-GCP) .

 

קישור להצהרת הועדה

 

יו"ר הועדה – פרופ' כמאל חסן
רכזת הועדה – ענבל פסקוביץ

קישור לחברי ועדת הלסינקי  

קישור לתאריכי ישיבות וועדת הלסינקי לשנת 2024

 

קישור לתאריכי ישיבות וועדת הלסינקי לשנת 2023

 

בקשות למחקר יש להגיש הן כבקשה מקוונת לשיבוץ בועדה דרך תוכנת "מטרות" והן בעותק מקור קשיח חתום במלואו עד המועד האחרון להגשה כפי שמופיע בטבלת מועדי ועדות והגשות.

לא יתקבל מחקר מסחרי ללא אישור תשלום מתאגיד הבריאות.

יש לתאם עם רכזת הועדה מראש מקום בועדה ומועד להגשת טופסי המחקר.

 

שעות פעילות:
קבלת קהל ומענה טלפוני - בימים א' עד  ה'
בין השעות - 14:00 - 08:00
קבלת קהל תעשה עפ"י תיאום מראש
טלפון - 04-9107267

במידה ואין מענה טלפוני אנא שלחו מייל ונשיב בהקדם יש לשלוח מייל עם תוכן הפנייה לכתובת:  [email protected]

 

נוהל תשלום לועדת הלסינקי:

החל מתאריך 01.05.2020 חל שינוי בתעריפי האגרות לפי נוהל מב"ר,
מחקר הממומן ע"י חברה מסחרית כרוף בתשלומים הבאים:
הגשה חדשה 7500 ₪
הארכת תוקף 1000 ₪
שינויים ותיקונים 1000 ₪
ניתן לשלם בצ"ק או ע"י העברה בנקאית לפקודת "תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי לגליל".

יש לדאוג לצרף לכל תשלום את הטופס המצ"ב - דרישת תשלום דמי הלסינקי

קישור לאתר המחקרים הקליניים של משרד הבריאות

עבור לתוכן העמוד