• יולדות
  • vse
  • 3
  • תמונת בית חולים חוץ
  • 1
  • collage
  • 2
  • בדיקה
Share |

האגף לבריאות האישה 1

הכרה להתמחות :
המחלקה מוכרת להתמחות בגניקולוגיה ומילדות על ידי משרד הבריאות