• 1
  • יולדות
  • vse
  • בדיקה
  • collage
  • 3
  • 2
  • תמונת בית חולים חוץ
Share |

האגף לבריאות האישה 1

הכרה להתמחות :
המחלקה מוכרת להתמחות בגניקולוגיה ומילדות על ידי משרד הבריאות