• תמונת בית חולים חוץ
  • collage
  • 2
  • vse
  • בדיקה
  • 3
  • 1
  • יולדות
Share |

חזון המרכז הרפואי

לעמוד בקדמת הרפואה ולספק שירותי רפואה לתושבי הגליל במקצוענות, אנושיות, איכות, זמינות בכל עת ובנגישות גבוה ביותר, יחד עם צוות מקצועי, מיומן ומוכשר.

''אדם לאדם אדם''- חובתנו כמטפלים לראות, להקשיב ולהבין את האדם
שמולנו, בין אם מטופל או בין משפחתו ובין אם עמית לעבודה.

להוות מרכז רפואי אוניברסיטאי מוביל, ולקיים קשרי עבודה, מחקר והוראה עם
מוסדות אקדמאיים בארץ ובחו''ל.

להפוך אבן שואבת לרופאים צעירים בוגרי הפקולטה לרפואה בגליל, לרופאים
בכירים ומנהלי מחלקות מובילים מכל הארץ.

להמשיך להוביל את המרכז הרפואי לחזית העשייה וההישגים בתחום האיכות
ברפואה בישראל.

לקיים קשרי פעולה עם הקהילה לשם קידום הבריאות ואיכות החיים בקרב האוכלוסייה.

לפתח סביבת עבודה הולמת ובטוחה המאפשרת יצירת אוירה טיפולית נעימה, ותומכת ברמה המיטבית.

לתת תחושת שייכות וגאווה, תוך יצירת מחויבות הצוות לקידום העשייה במרכז הרפואי ושיתופי פעולה
בעבודת צוות, בארגון ומחוצה לו.