• תמונת בית חולים חוץ
  • collage
  • בדיקה
  • יולדות
  • vse
  • 2
  • 1
  • 3
Share |

הנהלת המרכז הרפואי

סגן מנהל
מנהלת אדמנסטרטיבית
מנהלת הסיעוד
מנהל כספים