• בדיקה
  • collage
  • 1
  • vse
  • תמונת בית חולים חוץ
  • יולדות
  • 3

Share |

פניות הציבורהיחידה מטפלת בשני היבטים עיקריים:

א. ניהול סיכונים שמטרתו לאתר אירועים, ולבצע פעולות למניעת הישנותם ובאופן כללי לקיים פעילות אשר תקדם את
  בטיחות המטופל והמטפל, כראש היחידה מונתה הגב' יולי פלדמן.
ב. פעילות נוספת ביחידה היא, הועדה לקשרי לקוחות -אשר מטפלת בפניות הציבור המגיעים למרכז הרפואי,
  הועדה פועלת על פי נוהל עבודה מסודר, ועפ"י התחייבותה מכוח אמנת איכות השירות של המרכז הרפואי.

יו"ר הועדה הינה גב' אושרה פריינטה.
מזכירת הועדה- גב' רויטל סופר, חברי ועדה נוספים הינם רופאים ואחיות מקרב עובדי המרכז הרפואי המתמנים אחת
לשנה ע"י מנהל המרכז הרפואי.

ניתן לפנות לפניות הציבור במספר דרכים, הרצוי ביותר שהפנייה תיעשה בכתב:


שעות הפעילות ביחידה הינן:

ימים ראשון עד חמישי בין השעות: 08:00 עד 16:00.

יום שישי בין השעות: 08:00 עד 12:00.