• יולדות
  • בדיקה
  • collage
  • 2
  • 1
  • vse
  • 3
  • תמונת בית חולים חוץ
Share |

מחלקת אף אוזן גרון וניתוחי ראש צוואר

טלפון במחלקה: -9107568- 04
טלפון ישיר למרפאה 04-9107627:
פקס: 04-9107017
דואר אלקטרוני למזכירת המחלקה ציפי: zipio@gmc.gov.il