זימון תורים למרפאות חוץ:
טלפון: 04-9107414 שלוחה 2
פקס: 04-9107464
פקס: 04-9107409
מייל:Zimun@gmc.gov.il

זימון תורים לניתוחים:
טלפון: 04-9107414 שלוחה 1
פקס: 04-9107409
מייל:Zimun@gmc.gov.il

בכל פנייה
בפקס או במייל יש לציין שם, מספר תעודת זהות וטלפון שניתן לחזור
אליו וכן לצרף כקובץ הפנייה למרפאות.