ועדת הלסינקי

 

 

טלפון של מזכירת הועדה 04-9107267