חדרי לידה 

 

עם היולדת רשאים לשהות 2 קרובים לפי בחירתה. בניתוח קיסרי - קרוב אחד בלבד

 

טלפון במחלקה 04-9107728