מעבדות 

 

 מכון

עמדה

טלפון

מעבדת בקטריולוגיהמשרד04-9107546
בנק הדםמשרד04-9107788
המטולוגיהמשרד04-9107785
מעבדת כימיהמשרד04-9107676
מעבדת מחקר (אלישר)משרד04-9107528
פתולוגיהמשרד04-9107787