הנהלת בית החולים

 

משרד

עמדה

טלפון

מנהל המרכז הרפואימזכירות04-9107770
ס. מנהל המרכז הרפואימזכירות

04-9107770 

מנהלת אדמיניסטרטיביתמזכירות

04-9107531 

מינהל הסיעודמזכירות

04-9107780

דובר המרכז הרפואי

משרד

04-9107843
אחות כלליתמשרד04-9107784
ניהול סיכוניםמשרד04-9107255
מוקד מזכירות הנהלה

מזכירות

04-9107770