מיון

 איזור

עמדה

טלפון

קבלת חוליםמזכירות04-9107766
מיון אורתופדיתחנת אחיות04-9107767
מיון טראומהתחנת אחיות04-9107556
מיון ילדיםתחנת אחיות04-9107452
 מיון נשיםתחנת אחיות04-9107424 
מיון פנימיתחנת אחיות04-9107250
 מיון טריאז תחנת אחות 04-9107646
 חדר הלם תחנת אחות 04-9107556
 מתאמי טראומה והחיאה משרד 04-9107425