מחלקת פגיה - טיפול נמרץ בילוד (מחלקת אשפוז)

 

ההורים רשאים לבלות לצד ילדם 24 שעות. כל שאר המבקרים לא מורשים להכנס לסביבת הפגייה בשל חשש מזיהום

 

טלפון במחלקה 04-9107729