מחלקת נפרולוגיית ילדים (אשפוז יום)

 

שעות פעילות המחלקה : 

 

טלפון במחלקה 04-9107580