אח/ות כללי/ת

050-7887784
04-9107784

דיווחים על אירועים הדורשים התערבות יחידת ניהול סיכונים בשעות הערב/לילה