חדר ניתוח - הרדמה


טלפון - 04-9107732
טל-פקס - 04-9107725