ר"מ 2


טלפון - 04-9107549/550
פקס - דרך משרד מרפאות חוץ - 04-9107464