הדרכה - משרד

מנהלת יחידת ההדרכה פנימי - 7571,  חיצוני - 04-9107571
מנהלת מדור ההדרכה - פנימי - 7382,  חיצוני -  04-9107382