הנהלת העמותה

 רעיה שטראוס בן-דרור – נשיאת כבוד 

 

מיכאל אילוז – יו"ר יצחק בלונדר ישראל שחר אילן אופנהיימר ראיף בנג'מין
צביה זוגלובק סיגל שאלתיאל ♦  קראקרה רוקאיה ♦ יפה אורי ♦ דני ציבולסקי
משה דוידוביץ ♦ חורי שווקי

ד"ר ראובן פולק

 קאסם קדמני 

 

 

יועץ משפטי: עו"ד יצחק רז
ועדת ביקורת: מרטין אקר, רו"ח אפי וילדמן
רואה החשבון: פרץ אביטן