חוקר/ת יקר/ה,

להלן מסמכי הלסינקי השונים לפי הגדרת המחקר.

אנא בחר/י את הטופס המתאים, מלא/י אותו ושלח/י
אותו למזכירת ועדת הלסינקי, הגב' שרון סבתי נגולה,
עותק אחד מודפס וחתום מקור.