המעבדה לחקר הלב

המעבדה חוקרת את הפיזיולוגיה של הלב בבריאות ובחולי.
מחקרינו כוללים, קרי עוסקים בלב מרמת הלב השלם ועד
לרמה התת-תאית (מיטוכונדריה, חלבונים וחומצות גרעין).
כיוון המחקר הוא למידה של מצבים רפואיים לבביים אמיתיים
במערכת המבוקרת של המעבדה. מטרת המחקר הינה גם
לספק פתרונות למצבים קליניים לבביים.