אחראית בית חיות של מכון המחקר

טל אחראית על בית החיות המשמש לעריכת מחקר.
אחראית על ההתנהלות השוטפת של בית החיות
הכוללת: דאגה לרווחת החיות ,לשלומן ,לתזונתן, לתנאי
מחייתן וכן מתן טיפולים ותרופות בעת הצורך.
כל זאת תוך דאגה לקיום ולשמירה על כללי האתיקה
בבית החיות ע"י כל הנוגעים בדבר – חוקרים וסטודנטים.

מסייעת לחוקרים ומדריכה את הסטודנטים בעבודתם
המחקרית ובנוסף מווסתת ומתאמת את הפעילות בבית
החיות בין החוקרים מן המחלקות השונות.