1. תחלואה ורפואה בתקופת השואה.
2. נפרולוגי, בינלאומי.
3. גינקולוגי, מחוז צפון.
4. האיגוד הישראלי לעמוד שדרה.
5. איכות.
6. מחקר.
7. י.ע.ל (יד עזר לחולה).
8. עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל.
9. בינלאומי, אורטופדית ילדים-יום סדנה מעשית ויום כנס בהשתתפות חברות חסות.