• תמונת בית חולים חוץ
  • collage
  • יולדות
  • 2
  • 1
  • 3
  • vse
Share |

משאבי אנוש

הוצג ע"י גב' גלית טמיר ליום האחות הבינלאומי 2018