‏‏ חוק חופש המידע
אדם לאדם - אדם אדם לאדם - אדם
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
 
חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, מסדיר את זכותו של הציבור לקבלת מידע המצוי ברשות הציבורית, והכל בהתאם למגבלות החוק.
מבקש המעוניין לקבל מידע מבית החולים בהתאם לחוק חופש המידע, למעט בקשה לקבלת מידע רפואי על מטופל פלוני, יגיש בקשה מתאימה לממונה על חופש המידע בבית החולים, כמפורט להלן.
בקשה לקבלת מידע רפואי על מטופל פלוני, לרבות קבלת העתק מתיקו הרפואי, תוגש על ידי המבקש באופן ישיר למחלקת רשומות ומידע רפואי של בית החולים, על פי ההנחיות המופיעות באתר האינטרנט של בית החולים .
 
נתקבלה בקשה למידע לפי חוק חופש המידע, תימסר תשובה על ידי הממונה בהתאם לפירוט הבא:
1. קבלת הפניה והקלדתה למערכת הפניות.
2. אם המידע קיים באתר האינטרנט, הפניית הפונה לאתר.
3. אם הפונה  מבקש את איתור המידע על ידי המחלקה- הוצאת מכתב אישור קבלה והנחייה לתשלום אגרה (סכומים ראו להלן).  במידה ושולמה האגרה טרם הפניה, ישלח מכתב אישור קבלת הפניה ואישור תשלום, תוך 14 יום.
4. העברת הבקשה לגורם המקצועי לקבלת המידע המבוקש.
5. כאשר הבקשה נוגעת לצד ג',  המחלקה פונה אליו לקבלת אישורו להעברת המידע.
6. קבלת המידע מהגורם המקצועי. במידה שעברו 30 יום מקבלת התשלום ולא התקבל המידע, ישלח מכתב לפונה על עיכוב בהשגת המידע.
7. אם איתור המידע כרוך בעבודה נוספת, תימסר הנחייה לפונה לתשלום נוסף מעבר לתשלום האגרה על המידע המבוקש.ולחתימה על טופס התחייבות (מצ"ב נוסח טופס ההתחייבות).
8. על מבקש המידע להבהיר בפנייתו באופן ברור ומדויק מהו המידע המבוקש. יש לציין על גבי הבקשה את פרטי ההתקשרות עם המבקש.
9..      ניתן להגיש את הבקשה לידי הממונה על חוק חופש המידע, עו"ד באדרה ג. חורי-חוריה,עו"ד,

א. דואר: עו"ד באדרה ג. חורי-חוריה הממונה על חוק חופש המידע, המרכז הרפואי לגליל המערבי נהריה, ---------------------
ב. פקס: 049107294
ג. דואר אלקטרוני: badera.khoury@naharia.health.gov.il


עבור לתוכן העמוד