• 2
  • יולדות
  • 1
  • 3
  • collage
  • בדיקה
  • vse
Share |

מחלקת משאבי אנוש

חזון המחלקה:

לתת שירות טוב וזמין לעובדי המרכז הרפואי. עובדים מרוצים הם עובדים קשובים יותר לנעשה סביבם וכך גם משתפר בצורה ניכרת השירות למטופלים ולגורמי החוץ השונים מולם עובד המרכז הרפואי במהלך כל ימות השנה.

תפקידי המחלקה:

ביצוע מכלול הפעולות הקשורות בניהול משאבי אנוש בבית החולים מתחילת תהליך גיוס המועמדים/עובדים ועד למועד פרישתם מהשירות לרבות, תכנון כוח אדם: גיוס ומיון עובדים, קליטת עובדים, שיבוצם בהתאם לתקן בית החולים, קידום עובדים בהתאם להסכמי עבודה, חוקי עבודה ותקנון שירות המדינה, עדכון שינויים אישיים, ביצוע הערכות עובדים ומעקב, גיבוש וכתיבת נהלים הנוגעים לנושאי משאבי אנוש, נוכחות בעבודה (היעדרויות, חופשות וכו'), משמעת, ועדות רפואיות, שכר עידוד, השתלמויות והדרכה (ייעוץ בקביעת מסלולי הכשרה וקידום), ניתוח ותיאור עיסוקים, עבודה ופרקטיקה פרטית, מינויים, מכרזים ובחינות, שעת חירום, טיפול בבעיות פרטניות תוך כדי שירות, טיפול בתביעות משפטיות, תקשורת עם גורמי חוץ, רווחה, פיטורין, התפטרות ופרישה לגמלאות.

שעות קבלת קהל:

ימים: א', ב', ד', ה' בין השעות 8:00 עד 15:00.

יצירת קשר:

ניתן ליצור קשר עם המחלקה דרך אתר האינטרנט ב"צור קשר" עבור משאבי אנוש או באמצעות מספרי הטלפון המחלקתיים.

מספרי טלפון במחלקה:04-9107773 :04-9107621
מספר פקס:04-9107471
מנהלת מחלקת משאבי אנוש
מנהלת מחלקת משאבי אנוש גב' גלית טמיר
צוות מחלקת משאבי אנוש
סגנית מנהלת מחלקת משאבי אנוש - 049107077 גב' סמדר אלקובי
מנהלת מחלקת אחיות - 049107080 גב' תגיל גל
מנהלת ענף אחיות - 049107081 גב' שרית רביב
מנהלת מדור נוכחות אחיות - 049107082 גב' שיקמה רביבו
תאונות עבודה, סטודנטים ורוטציונרים - 049107418 גב' רותם אמיר
מנהלת מחלקת מנמ"ש - 049107079 גב' הילה אברמוביץ
מנהלת ענף גיוס וקליטה ושעת חירום - 049107400 גב' רחל בן חיים
נוכחות אחיות - 049107387 גב' מרים קשת
מנהלת ענף פרא-רפואיים - 049107078 גב' ציונה נויס
מנהלת מדור קליטת רופאים וסטאז'רים לרפואה- 049107416 גב' קטי טטרו
מנהלת ענף רופאים - 049107083 גב' מירב חגי
מנהלת מדור נוכחות רופאים - 049107420 גב' אורה חיים
מנהלת מדור תורני חוץ - 049107461 גב' מירית דואק
מנהלת מחלקת גמלאות ורווחה - 049107419 גב' אסתר גמליאל
נוכחות מנמ"ש - 049107248 גב' אילנה סנבטו
מנהלת ענף מיכון - 049107159 גב' ליאת פרץ
נוכחות אחיות 04-9107315 גב' לירון חג'ג'
נוכחות פרא רפואיים + עבודה פרטית 04-9107082 גב' מרים קשת
אחראית JCI 04-9107083 גב' שני זכאי
מזכירה + גמול השתלמות אחיות 04-9107160 גב' אושרי טל-אל
פרסומי מחלקת משאבי אנוש
צוות מחלקת משאבי אנוש (תמונה) צוות מחלקת משאבי אנוש (תמונה)
שעות עבודה בשבוע על פי סקטורים שעות עבודה בשבוע על פי סקטורים
מידע לעובד חדש *** בבניה *** מידע לעובד חדש (הכרת המרכז הרפואי, חובות וזכויות) *** בבניה ***
הגשת בקשה למענקי מקצועות במצוקה בפריפריה בגין שנת 2016-הנחיות ומועדים. הגשת בקשה למענקי מקצועות במצוקה בפריפריה בגין שנת 2016-הנחיות ומועדים.
מצגת הכרת מחלקת משאבי אנוש - העובד כלקוח פנים - יום האחות הבינלאומי 2018 מצגת הכרת מחלקת משאבי אנוש - העובד כלקוח פנים - יום האחות הבינלאומי 2018
הבהרות בנושא העסקת עובדים באופן זמני לצורך מילוי מקום במערכת הבריאות הממשלתית הבהרות בנושא העסקת עובדים באופן זמני לצורך מילוי מקום במערכת הבריאות הממשלתית
פרסומי משרד הבריאות
: דירוג שכר בכ"מ,רוקחים,רנטגן, פסיכולוגיים -תוספות השכר לשנת 2016 - ההסכם הקיבוצי : דירוג שכר בכ"מ,רוקחים,רנטגן, פסיכולוגיים -תוספות השכר לשנת 2016 - ההסכם הקיבוצי
עובדים בדירוגי המח"ר והעיתונאים- הסכם קיבוצי - אגודה מקצועית עובדים בדירוגי המח"ר והעיתונאים- הסכם קיבוצי - אגודה מקצועית
פרסומי נציבות שירות המדינה
אתר נציבות שירות המדינה אתר נציבות שירות המדינה
תקנון שירות המדינה (תקשי"ר) תקנון שירות המדינה (תקשי"ר)
-חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) -חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)
הרחבת חוק דמי מחלה הרחבת חוק דמי מחלה
אוגדן זכויות הורות ומשפחה בשירות המדינה. אוגדן זכויות הורות ומשפחה בשירות המדינה.
הודעה מס' עז/ 4 חוק עבודת נשים תיקון מס' 54 (חופשת אבהות), התשע"ו 2016-ותיקון מס' 55 (זכויות הוריות), התשע"ו 2016-
מכרזים
מכרזים - מערכת גיוס - נציבות שרות המדינה גיוס עובדים
פרסום מכרזים פרסום מכרזים (נציבות שירות המדינה)