• 3
  • 1
  • 2
  • יולדות
  • בדיקה
  • collage
  • vse
Share |

דוברות והסברה

היחידה אחראית בכל ימות השנה על הקשרים עם התקשורת המקומית, הארצית והבינלאומית ופועלת כחלק אינטגראלי מהנהלת המרכז הרפואי לגליל .

כמו כן פועלת היחידה, בשיתוף פעולה עם מנהל התוכן, היחידה לקשרי חוץ, הצלם וגורמים מקצועיים נוספים במרכז הרפואי, פועל מול ארגונים וקהילות בבניית תוכניות ושיתוף פעולה עם בתי חולים, מרכזים רפואיים וקהילות שונות, טיפוח חילופי העשרה מקצועית לאנשי הסגל, תיאום לוגיסטי וקיום כנסים לאומים ובינלאומיים ועוד.

היותו של המרכז הרפואי לגליל מרוחק כ-10 ק"מ מהגבול עם לבנון מציבה אותו בקו הקדמי של מדינת ישראל.
המרכז הרפואי לגליל עמד תחת אש כבדה בקיץ 2006 בעת מלחמת לבנון השנייה וספג פגיעה ישירה של טיל קטיושה שהסתיימה ללא נפגעים בנפש בשל החלטת ההנהלה להוריד את המטופלים למתחם תת קרקעי.

בחודשים האחרונים נוכח קליטתם של פצועים ממלחמת האזרחים בסוריה זוכה המרכז הרפואי לגליל לעלייה בתודעה בכל רחבי העולם, כאשר צוותי טלוויזיה, רדיו ואינטרנט מארה"ב, אירופה ואסיה, פקדו את המחלקות השונות שוחחו עם מנכ"ל המרכז הרפואי, מנהלי המחלקות, צוותי סיעוד ועם הפצועים עצמם.

היחידה לדוברות היא כיום חלק בלתי נפרד ממערך ההכנה למקרי חירום של המרכז הרפואי לגליל וערוכה לתת מענה בעתות שיגרה ובעתות חירום ביטחוניות, בעת אירועי רב נפגעים, אירועי חומ"ס ועוד.

בנוסף אחראית היחידה על הפקת "חדשות הבית" עיתון המרכז הרפואי לגליל היוצא לאור מספר פעמים במהלך השנה.

דרכי התקשרות

מספר טלפון - 04-9107843
פקס - 04-9107714
דוברות והסברה
דוברות והסברה מר גל זייד
ניהול תוכן
מנהל תוכן מר יעקב פטר
צילום
צלם רפואי מר רוני אלברט