• vse
  • collage
  • 3
  • בדיקה
  • 2
  • תמונת בית חולים חוץ
  • 1
Share |

מערכות מידע

מחלקת מערכות מידע אחראית על הטמעה ותחזוקת מערכות המחשוב במרכז הרפואי.
לקוחות המחלקה הם ההנהלה והעובדים במרכז הרפואי לרבות הצוות הרפואי/סיעודי, הצוות הפארא-רפואי ומחלקות המנהל והמשק.
המחלקה מונה כ- 20 עובדים עם התמחויות שונות

1. מנהלי יישומים.
2. מומחי שרתים (SYSTEM EXPERT)
3. רשתות תקשורת ואבטחת מידע
4. חומרה ותוכנה
5. מוקד תמיכה ושירות

מחלקת מערכות מידע ממוקמת בבנין ההנהלה, בקומת הכניסה, מימין למעליות.
במהלך שנת 2011 חנכה את מקומה החדש והמורחב.

מערכות ארגוניות שהוטמעו בהצלחה ונמצאות בשימוש נרחב במרכז הרפואי:

1. מערכת ניהול רשומה אלקטרוני (ERP) המבוססת על תוכנת SAP, שהינה חבילה יישומית ארגונית הנפוצה בעולם. החבילה שהוטמעה בהצלחה כחלק מפרוייקט נמ"ר (ניהול מידע רפואי) המותקן בכל בתי החולים הממשלתיים בישראל.

2. PACS – לשמירה ואירכוב צילומי ובדיקות דימות.

3. חוות TERMONAL SERVER 2008 – החוות כוללת 5 שרתים עם אחסון מרכזי ומאפשרת חיבור של כ-120 תחנות רצות THIN CLIENTSבחדרי רופאים, חדרי אחיות אחראיות ועוד.

4. מתן הוראות רופא-אחות ממוחשבות CPOE: המערכת מותקנת על פלטפורמה ייחודית של המרכז הרפואי.
מחייבת זיהוי באמצעות ברקוד של נותן השירות ומחייבת תיעוד רצוף של כל הטיפולים הניתנים למאושפז במחלקה.

5. הרחבה ועיצוב מחלקת מערכות מידע בוצעה בתכנון וכתרומה של מעצבת הפנים מירה סולטניק.

מחשוב מתן הוראות רופא כולל תהליך של אישור בתהליך ממוחשב של מתן הוראות הרופא לצוות הסיעודי ובדיקת קונפליקטים בין תרופות מול מאגר חיצוני ועדכני.
לצורך תפעול המערכת, פרוסים בבית החולים כ-78 עגלות מחשב.

אמצעי תקשורת למחלקה.
טלפון ליצירת קשר: 04-9107761
פקס - 04-9107240
מנהלת
מנהלת מערכות מידע גב' שלי שלם
יישומים
ראש צוות יישומים גב' יהודית סמון
צוות יישומים גב' אולגה סיגלר
צוות יישומים גב' סוניה לויאויה
צוות יישומים גב' פנינה קאושנסקי
צוות יישומים מר ניר צרפתי
צוות יישומים מר גדי סגל
טכנולוגיה
ראש צוות טכנולוגיו ואחראי אבטחת מידע מר יעקב פליפובסקי
צוות טכנולוגי מר אבי קצב
צוות טכנולוגי מר אביב חן
צוות טכנולוגי גב' יפעת אדרי
צוות טכנולוגי מר יזהר שמילה
צוות טכנולוגי מר נסים קדוש
צוות טכנולוגי מר יהודה שטרית
פיתוח
צוות פיתוח מר תומר ביטון
צוות פיתוח מר מרק ליפשיץ
צוות נוסף
מזכירת מחלקה ואחראית HD גב' קורל שרכי
מוקדן טלפוני - שירות לאומי מר ירדן כהן
צוות מר משה נחום
תחומי פעילות
פרויקטים שהסתיימו במהלך שנת 2012 פרויקטים שהסתיימו במהלך שנת 2012
פרויקטים שהסתיימו במהלך שנת 2013: פרויקטים שהסתיימו במהלך שנת 2013:
פרוייקטים מתוכנית העבודה לשנת 2014 פרוייקטים מתוכנית העבודה לשנת 2014