• בדיקה
  • 1
  • vse
  • יולדות
  • 2
  • collage
  • תמונת בית חולים חוץ
  • 3
Share |

ספריה רפואית

דרכי התקשרות

מספר טלפון - 04-9107760
פקס - 04-9107697
דוא"ל: tobiek@gmc.gov.il
ספריה רפואית
ספרנית אחראית גב' טובי קוריצקי