• vse
  • 3
  • collage
  • 2
  • יולדות
  • תמונת בית חולים חוץ
  • בדיקה
  • 1
Share |

קשרי חוץ / תיירות מרפא

פעילות היחידה לקשרי חוץ מתמקדת ביצירת קשר ושיתוף פעולה בין הצוות המקצועי של המרכז הרפואי לגליל לבין שותפים ועמיתים ברחבי העולם.

הפעילות המגוונת של המשרד כוללת בניית תוכניות ושיתוף פעולה עם בתי חולים וקהילות שונות, טיפוח חילופי העשרה מקצועית לאנשי הסגל, תיאום לוגיסטי וקיום כנסים לאומים ובינלאומיים, קידום ומינוף הפרויקטים השונים במסגרת הסוכנות היהודית, כגון פרויקט "שותפות ביחד", אירוח קבוצות מבקרים מרחבי העולם.

עוד בנוסף הכנה והוצאה לפועל של קורסי למידה, השתלמויות וסמינרים מקצועיים עבור אנשי מקצוע מחו"ל.

כמו-כן היחידה לקשרי חוץ אחראית על קליטה וליווי של הסטודנטים לרפואה שאינם ישראלים המגיעים מחו"ל לביצוע חודשי לימוד אלקטיביים על פי הקריטריונים של האוניברסיטאות השונות.

היחידה לקשרי החוץ משמשת כפלטפורמה לחיבור המרכז הרפואי לגליל עם הקהילייה הרפואית העולמית.

דרכי התקשרות

מספר טלפון - 04-9107285
דוא"ל - info@gmc.gov.il
ממונה על קשרי חוץ
ממונה על קשרי חוץ גב' איה קיפרשלק
תיאום קשרי חוץ
מתאמת קשרי חוץ גב' דפנה צפריר
מתאמת קשרי חוץ גב' שרון מן
תיאום קשרי חוץ ותיירות רפואית
מתאמת תיירות רפואית גב' נטליה מסניקוב
מתאמת תיירות רפואית גב' סבטלנה קלינה