• 3
  • vse
  • 2
  • יולדות
  • collage
  • 1
  • בדיקה
Share |

עור ומין

יחידת עור ומין נותנת שירותים רחבים למגוון תחומים:


איבחון וטיפול במחלות עור ומין.
איתור שומות אטיפיות, גידולים בעור וברירית אברי המין והפה.
(שימוש בדרמטוסקופ ומעקב על ידי צילום רפואי)
ביופסיות מהעור (לבדיקה היסטופתולוגית)
טיפולים בקריוטרפיה.
טיפול בהזעת יתר(היפרהידרוזיס) כולל טפול בבוטוליניום טוקסין.
טיפול בבעיות ציפורניים: שינויים במבנה הציפורן, פטריות, שינויים בצבע הציפורן.
הדרכה לסגל רפואי.
הדרכה ברפואה קוסמטית.
הרצאות למוסדות ובתי ספר.

דרכי התקשרות

מספר טלפון - 04-9107631
פקס - 04-9107464
מנהלת המרפאה ויועצת למחלות עור ומין, ראש תחום דרמטולוגיה בבי"ס לרפואה בצפת, אוניברסיטת בר-אילן ד"ר אורה ביטרמן- דויטש
אחות המרפאה גב' אסתר דרור
מידע נוסף, עור ומין
אקנה אקנה
בדיקת עור בדיקת עור
מדוע ואיך לבדוק שומות מדוע ואיך לבדוק שומות
קרחת מכאן ומכאן קרחת מכאן ומכאן