• vse
  • 2
  • collage
  • תמונת בית חולים חוץ
  • 1
  • 3
  • יולדות
  • בדיקה
Share |

כימיה

המעבדה לביוכימיה קלינית מבצעת מגוון רחב של בדיקות ביוכימיות על מנת לסייע בתהליך האבחון הרפואי, המעבדה מבצעת מעבר לשניים וחצי מיליון בדיקות שונות בשנה, בדיקות בדם, בנוזלים שונים בגוף, ובדיקות שתן, בשיטות ייחודיות.

דרכי התקשרות

מספר טלפון - 04-9107676
פקס - 04-9107031
מנהלת מעבדה
מנהלת מעבדה ואחראית אגף מעבדות דר" מונה שחאדה - (Ph.D)
עובד / עובדת מעבדה
מרכזת תחום מעבדה דחופה גב' חנאן מיכאל
מרכזת תחום אנדוקרינולוגיה גב' מירוצ'ניק רעיסה
אחראית אבטחת איכות. גב' שני רייכמן
עובדת מעבדה בכירה גב' ילנה ארטמנוב
עובדת מעבדה גב' ולריה ימפולסקי
עובדת מעבדה גב' ליבוביץ דינה
עובדת מעבדה גב' אירנה פלדמן
עובד מעבדה מר' הדיה בהאא לדין
עובדת מעבדה גב' עולא עבדו
תחומי המחלקה
המעבדה לביוכימיה קלינית עוד על המעבדה
תעודות ואישורים
רשיון מעבדה כימית רשיון מעבדה כימית
Clinical Chemistry Programme Clinical Chemistry Programme
Immunoassay Programme Immunoassay Programme
Specific Proteins Programme Specific Proteins Programme
Urine Chemistry Programme Urine Chemistry Programme
Blood Gas programme Blood Gas programme
Cardiac Programme Cardiac Programme