• 1
  • 3
  • collage
  • יולדות
  • vse
  • 2
  • תמונת בית חולים חוץ
  • בדיקה
Share |

מיקרוביולוגיה

המעבדה המיקרוביולוגית מורכבת ממעבדה בקטריולוגית, וירולוגית ופרזיטולוגית. המעבדה עוסקת באבחון, אפיון, זיהוי ורגישות לתרופות אנטיביוטיות של פתוגנים ומחוללי זהומים בגוף האדם, כגון חיידקים, וירוסים, פטריות, פרזיטים, מתוך מגוון דגימות קליניות מחולים המאושפזים במחלקות האשפוז, מיון, חדר ניתוח ומרפאות ביה"ח.

דרכי התקשרות

מספר טלפון - 04-9107677
פקס - 04-9107474
מרכז תחום מיקרוביולוגיה
מרכז תחום מיקרוביולוגיה (מנהל בפועל) דר' חגי רכניצר (PhD )
מיקרוביולוגיה כללית
מרכזת תחום מיקרוביולוגיה כללית גב' לריסה בלבסקי
עובדת מעבדה גב' ליאורה סלומון
עובדת מעבדה גב' טטיאנה גליאטמן
עובד מעבדה מר נאסים ריאן
עובדת מעבדה גב' רואן טוקאן
תרביות בדם
עובדת מעבדה גב' ז'אנה מאירוביץ
תרביות שחפת
עובדת מעבדה גב' אילין עראף
ויטק 2
עובדת מעבדה גב' סבטלנה ז'רסקי
תרביות שתן
עובד מעבדה מר אברהים אגא
תרביות צואה ופרזיטולוגיה
מרכזת תחום פרזיטולוגיה גב' דיקלה רביבו
סרולוגיה
מרכז תחום סרולוגיה מר עאטף גאנם
עובדת מעבדה גב' אוה בלאוסוב
עובדת מעבדה גב' אירינה טרצ'יב
תחומי המחלקה
המעבדה למיקרוביולוגיה תחומי המחלקה