• collage
  • 2
  • 1
  • תמונת בית חולים חוץ
  • 3
  • בדיקה
  • יולדות
  • vse
Share |

הדרכת הילד

תיאור כללי
המחלקה להדרכת הילד והמשפחה הוקמה ביוני 1995 כשירות פסיכיאטרי לילדים ונוער במסגרת המרכז הרפואי לגליל.

מטרת המחלקה:
מתן טיפול רגשי ונפשי לילדים ונוער בגילאי 6-18 הסובלים מהפרעות רגשיות ונפשיות אשר אינן ניתנות לטיפול במסגרות הקהילתיות.
הקו המנחה בגישה הטיפולית במחלקה הינו מתן טיפול אינטנסיבי, רב תחומי תוך שיתוף פעולה בין צוות המטפלים, המשפחה והילד המאושפז. כל זאת כדי לאפשר לילד להכיר אפשרויות לביטוי עצמי ולמידה אישית, וכן להורים להבין יותר את צרכיו של הילד, לתת מענה מתאים ולחזק את הסמכות ההורית.

אוכלוסיית היעד:
ילדים ונוער בגילאים 6-18 תושבי הצפון הלוקים בפתולוגיות רגשיות ונפשיות כגון:
הפרעות התנהגות
הפרעות אכילה
הפרעות אישיות
הפרעות רגשיות ונפשיות המלוות במחלה גופנית
הפרעות במצב הרוח
מחלות נפשיות בשלבים מוקדמים, במידע והמצב לא מהווה סכנה מידית לעצמו ולזולת

טלפונים:
מזכירות: 9107460 04
אחיות: 9107495 04
פקס: 9107675 04
בית-ספר: 9107225 04

דרכי קבלה לאשפוז:
הפניה ע"י רופא פסיכיאטר
רופא ילדים בקהילה
עו"ס לחוק נוער
בית משפט
המלצה של יועץ חינוכי
הורים
כל ילד או נער המופנה למחלקה נרשם במיון בית החולים ועובר בדיקה במסגרת המיון הפסיכיאטרי.

לאחר הבדיקה, לפי התרשמות הרופא תתקבל החלטה לגבי נחיצות האשפוז. הסכמת ההורים לאשפוז חשובה להצלחת הטיפול.
יוחלט על אשפוז כפוי במצב של סכנה מידית לילד או לסביבתו. מנהלת המחלקה רשאית להחליט על אשפוז כפוי ל- 48 שעות. במהלך תקופה זו עו"ס לחוק נוער מחויב לדאוג לצו משפטי לאשפוז.

חוק זכויות החולה
מטופל/ת בן/בת 15 זכאי, לפי חוק זכויות החולה, לסרב אשפוז (אם לא קיימת סכנה מידית). הורים עשויים לתת הסכמה לאשפוז בניגוד לעמדת המטופל עקב היותו קטין.
מנהלת המחלקה
פסיכיאטרית מומחית בפסיכיאטריה של הילד והמשפחה ד"ר ליודמילה סנדלר
צוות רפואי
רופאה פסיכיאטרית מומחית לפסיכיאטריה כללית, לילדים ולנוער ד"ר ילנה בוגדנוב
רופא ד"ר מיכאל קוזולין
רופאה ד"ר אולגה צ'ומקוב
רופא מתמחה ד"ר נסים חדאד
רופאה מתמחה ד"ר ילנה שמרו
פסיכולוגים
אחראי על צוות הפסיכולוגים במחלקה. פסיכולוג ראשי של ביה"ח, מורשה לעיסוק והוראת היפנוזה ד"ר אודי בונשטיין
פסיכולוגית מומחית גב' הדר נריה
פסיכולוגית קלינית מומחית גב' אילנה ליכטיג
פסיכולוגית מומחית גב' לאה סגל
פסיכולוגית מומחית גב' אריאלה אדלמן
פסיכולוג מומחה מר ירון סופר
פסיכולוגית מומחית גב' אפרת גיבונס
פסיכולוגית מומחית גב' אורטל אלוף
צוות סיעודי
אחות אחראית גב' נדיה כורדי
סגנית אחות אחראית גב' ניבל ספייה
אחות גב' מרינה גרייצמן
אחות גב' יונת בר
אחות גב' טניה קורונוס
אחות גב' טטיאנה ברודסקי
אחות גב' קרן יבור
אחות גב' חנה אמסלם
צוות פרא-רפואי - מטפלות משפחתיות / עובדות סוציאליות
אחראית על הטיפול המשפחתי ביחידה גב' חנה בר
מטפלת משפחתית, עובדת סוציאלית גב שרון גרבר
מטפלת משפחתית ועובדת סוציאלית גב' מרים פלג
מטפל משפחתי ועובד סוציאלי מר אורי קריים
מטפל משפחתי ועובד סוציאלי מר ענבר ברקמה
מזכירת המחלקה
מזכירה רפואית בכירה גב' דורית טרי
פעילויות נוספות
פעילויות נוספות של המחלקה פעילוית נוספות של המחלקה
מרפאה לייעוץ וטיפול זוגי מרפאה לייעוץ וטיפול זוגי
הדרכת הורים הדרכת הורים
שאלות נוספות אודות המחלקה שאלות נפוצות
תמונות המחלקה פעילות ויצירה
תמונות המחלקה פעילות ויצירה
מכתבי תודה ברכות והערכה מהמשפחות ומהמטופלים במחלקה מכתבי תודה ברכות והערכה מהמשפחות ומהמטופלים במחלקה