• 1
  • collage
  • vse
  • בדיקה
  • 2
  • יולדות
  • 3
Share |

אספקה סטרילית

תיאור כללי

המחלקה לאספקה סטרילית במרכזים הרפואיים נמצאת בצומת קריטית וחשובה בדרך מהחולה המאושפז אל החולה הנזקק הבא, כאשר האתגר המניע הוא שבירת מעגל ההדבקה.

הקווים המנחים בבסיס עבודת המחלקה הינם מניעת זיהומים מהמטופל, מהסביבה ומהצוות. מטרת הצוות היא להבטיח עמידה בתקנים, בטיחות וגהות כדי לשמור על בריאות העובדים והחולים כאחד, ולהגיע לרמת יעילות מקסימלית בתהליכי העבודה ולהבטיח רמת תחזוקה נאותה בתפעול שוטף של ציוד יקר.

המרכז הרפואי לגליל התפתח במהירות בשנים האחרונות וניכרת הרחבה בפעילותו, יש אף ניתוחים מורכבים המשלבים בתוכם מספר רב של ערכות עבור ניתוח אחד, ניתוחי גב מורכבים ,כרורגיה כללית, ניתוחי חזה, אורטופדיה, ועוד. כל המיכשור המשרת פעולות אלו מתקבל לאספקה סטרילית לשם טיפול רחצה וסטריליזציה.

רמת מיומנות מקצועית נאותה הם תנאי בסיסי להפעלה סדירה ורציפה של סביבת עבודה במחלקתנו. ריכוז הטיפול במיכשור ובציוד במחלקה לאספקה סטרילית, מבטיח טיפול שיטתי ויעיל העומד בתקני בטיחות גבוהים.

עידן הרפואה המודרנית הניב טיפולים פולשניים רבים ומורכבים לצד תעשיה משגשגת של מכשירים ואביזרים רבים מגוונים ויקרים מאוד

האתגר-

צוות אספקה סטרילית נדרש להבטיח את איכות הטיפול באביזרים ומכשירים, על מנת להוביל להצלחת הטיפול באדם הנזקק, ללא סיבוכים הנובעים מכשל תיפקודי או הדבקה מזיהום כתוצאה משימוש חוזר בהם.

אמצעי קשר:

אחראית מחלקה: 04-9107169

מחלקה: 04-9107724

פקס: 04-9107169

דוא"ל: - zionao@gmc.gov.il
אחראית אספקה סטרילית
אחות, אחראית אספקה סטרילית גב' ציונה אוחיון
צוות אספקה סטרילית
צוות אספקה סטרילית גב' נטלי צ'ורילוב
צוות אספקה סטרילית גב' גלינה זלקינדר
צוות אספקה סטרילית מר ג'וני נאסר
צוות אספקה סטרילית גב' סופיה אהרון עזר
צוות אספקה סטרילית גב' אנה משה
צוות אספקה סטרילית מר לייזר מילר
צוות אספקה סטרילית גב' אנג'לה אליהו
צוות אספקה סטרילית גב' זירה שאול
צוות אספקה סטרילית מר לוטפי סמנייה
צוות אספקה סטרילית גב' מרינה גיימן
צוות אספקה סטרילית גב' דליה אואקנין
צוות אספקה סטרילית גב' מירי דויטאשוילי
צוות אספקה סטרילית גב' חמדה סמן
צוות אספקה סטרילית גב' יעל מאמא
צוות אספקה סטרילית גב' יארה שמא
צוות אספקה סטרילית מר ליאור זרוק
צוות אספקה סטרילית מר ואדים סמיונוב
צוות אספקה סטרילית גב' לובה וקסלר
צוות אספקה סטרילית גב' מירי צור
פרטים נוספים
אספקה סטרילית - בית החולים נהריה עוד על האספקה הסטרילית בבית החולים