• vse
  • 3
  • תמונת בית חולים חוץ
  • 2
  • בדיקה
  • 1
  • יולדות
Share |

שרותי הפיזיותרפיה במרכז הרפואי לגליל

השירות הפיזיותרפי מונה 24 פיזיותרפיסטים/פיזיוטרפיסטיות בעלי תואר ראשון או שני, לכולם תעודת מקצוע והכרה ממשרד הבריאות.

צוות הפיזיותרפיה פועל לשיקום היכולת התפקודית והנשימתית של החולים המאושפזים במרכז הרפואי במטרה להחזירם לתפקוד מיטבי.

הטיפול הפיזיותרפי ניתן ברוב מחלקות המרכז הרפואי כולל מעון שקמה ובמרכז להתפתחות הילד.

במרכז הרפואי קיימת מחלקת שיקום (נוירולוגי ואורתופדי) באישפוז ואמבולטורית.

הטיפול הפיזיותרפי מהווה נדבך מרכזי בתהליך בניה והתאמת תכנית השיקום.

טיפולי הפיזיותרפיה במרכז הרפואי מתבצעים ליד מיטת המטופל או במכון הפיזיותרפיה, בהתאם לצרכי המטופל.

דרכי תקשורת:
טלפון: 04-9107543
פקס: 04-9107189
מייל: adit@gmc.gov.il
מנהלת שירותי פיזיותרפיה
מנהלת שירותי פיזיותרפיה גב' עדי טולדנו-שובי
הדרכה קלינית
מדריכה קלינית, רכזת הדרכה קלינית גב' מור קליגר
מדריך קליני מר אדיב סעד
מדריכה קלינית גב' שני מויאל - כהן
מדריכה קלינית גב' סחר אנדראוס - נג'אר
מדריכה קלינית, רכזת תחום נשימתי גב' טלי לטי-קסטן
מדריכה קלינית גב' תובל גינסברג-שי
מדריכה קלינית גב' נאדיה מלחם - דבס
מדריכה קלינית גב' לילך ברג - חדש
מדריך קליני מר גלעד שורק
מדריכה קלינית, רכזת תחום ילדים גב' דפנה ליבנה
מדריך קליני מר מיכאל קראסיק
מדריכה קלינית גב' נועה כץ בצלאל
פיזיותרפיסט / פיזיותרפיסטית
פיזיותרפיסט מר נידאל עטאללה
פיזיותרפיסט מר איהב איסתיתיה
פיזיותרפיסט מר אשרף עלי
פיזיותרפיסטית גב' אורה גלעד
פיזיותרפיסטית גב' שני צורי
פיזיותרפיסט מר עומרי יוגב
פיזיותרפיסט מר אסף פומפן
פיזיותרפיסטית גב' חן עובד
פיזיותרפיסטית גב' סמר סיף
פיזיותרפיסטית גב' עירית מירין
פיזיותרפיסטית גב' רעות בן אדר
פיזיותרפיסט מר רומן לשצ'ינסקי
פיזיותרפיסטית גב' אור מאיר
עוד על פיזיותרפיה שרותי הפיזיותרפיה במרכז הרפואי לגליל