חניונים:
במרכז הרפואי לגליל קיים חניון מבקרים גדול לרווחתם של המטופלים, המבקרים ובני משפחותיהם.
30 דקות ראשונות בחניון המבקרים - פטורות מתשלום.
התשלום מתבצע במכונות האוטומטיות הפרוסות במתחם הכניסה ובחניון המבקרים.


מיקום המחלקה:
משרדי המחלקה ממוקמים בצמוד לשער כניסת הרכבים.

סקירת אירועים מעבר היחידה:
1982 ,מלחמת שלום הגליל- מערך האבטחה סייע בקליטת נפגעים, צה"ל ונפגעים אזרחיים, סדר ציבורי ואבטחת המרכז הרפואי לגליל.

1982- 2000- צה"ל יושב בדרום לבנון, שנים קשות עברו אז על המרכז הרפואי לגליל ועל כל אזור הצפון. העיר נהריה והמרכז הרפואי לגליל ספגו מטחי קטיושות כמעט מידי יום . המרכז הרפואי לגליל היה כבר אז ערוך לתת מענה לטיפול כמרכז רפואי תת קרקעי. מחלקת הביטחון פעלה גם בשנים אלה להמשך מתן שרות מקצועי מעל ומתחת לקרקע.

בשנת 97 - קיבלה מח' הביטחון פרס מנכ"ל משרד הבריאות .

2006, מלחמת לבנון השנייה- שוב נערך בי"ח לקליטת נפגעים כמרכז רפואי תת-קרקעי ושוב ספגה העיר נהריה והמרכז הרפואי לגליל קטיושות. אחת הקטיושות פגעה פגיעה ישירה במחלקת עיניים.מח' הביטחון,שחלק מאנשיה גויסו לשירות מילואים בצו 8, פעלה בכוח מצומצם ונתנה שירות מלא תחת מטחי הקטיושות וזאת כדי לאפשר קליטה מהירה של נפגעים.

פינת יזכור
בתאריך 26.12.99 באירוע טרגי של תאונת דרכים נהרג סגן ממונה הביטחון, יחיאל עטייה ז"ל יחד עמו נהרג מאבטח , עובד בי"ח מישלב טאהר ז"ל, זאת בעת שהיו בדרכם הביתה לאחר משמרת ערב.יהי זכרם ברוך.