פרויקטים מתוכנית עבודה לשנה זו 2014

1.הפעלת מערך אחסון חדש לטובת תיק רפואי ומערכות בי"ח.
2.תכנון המחשוב באתרים החדשים כמו: בנין בריאות האישה, מכון גנום ומכון מחקר.
3.שדרוג שרת דואר אלקטרוני.
4.שדרוג מערכת "מחשבים רזים" (Terminal Services).
5.הטמעת מערכת לנהול ובקרת שיתופים.
6.הסבת תחנות קצה ל WIN 7
7.יישום תוכנית עבודה לתקן אבטחת מידע.
8.הפעלת מערכת לסריקת מסמכים.
9.יישום תוכנה למחשוב טפסים בתהליך עבודה (WORKFLOW).