המחלקה לעבודה סוציאלית

דרכי קשר:

טלפון : 04-9107765,
פקס : 04-9107791

קישור ליחידת סגולה במרכז הרפואי לגליל

תקופת האשפוז במרכז הרפואי לגליל יכולה לגרום לתגובות נפשיות בעלות אופי ועוצמה שונים מאדם לאדם.
לאשפוז במרכז הרפואי לגליל יש השלכות נפשיות,תפקודיות וחברתיות הנובעות ממצבי חולי פיזי ונפשי.
החולה ובני משפחתו נאלצים להתמודד עם מציאות חדשה ובלתי מוכרת ועם מצבי חוסר וודאות.
לעתים הם חסרים במידע מספק לגבי המצב הרפואי ודרכי הטיפול בו, ויכולים לפתח חרדות ופחדים לגבי תקופת האשפוז עצמה והן לגבי העתיד.

העבודה הסוציאלית במרכז הרפואי לגליל הינה חלק מסל הבריאות לו זכאי החולה, ומתוקף חוקים שונים (מניעת אלימות במשפחה, חוק זכויות החולה, החוק לטיפול בחסרי ישע, הפסקת הריון, מינוי אפוטרופוס ועוד). באמצעות העובדות הסוציאליות מתאפשר רצף טיפולי בחולה מהאשפוז ועד השחרור והחזרה לקהילה.

התערבות העובדת הסוציאלית כוללת: מניעה, עזרה בהתמודדות עם המחלה והשלכותיה, מציאת פתרונות חלופיים, תכנון שחרור ועוד.

עיקר הטיפול הפסיכו סוציאלי נעשה עם החולה ומשפחתו, ברמה הפרטנית, משפחתית, קבוצתית ועם הקהילה אליה חוזר המטופל. העובדים הסוציאליים של המחלקה לעבודה סוציאלית, מסייעים לחולים ובני משפחותיהם ע"י מתן טיפול מקצועי ואיכותי בהתמודדות עם משבר האשפוז והמחלה, לרבות ההתארגנות בזמן האשפוז ולאחר השחרור.
כמו כן, פועלת המחלקה להשגת תוכנית שחרור מותאמת לצרכי החולים והמשפחות ולטובת רווחתם האישית, בהתחשב ביכולות החולה וברצונו.
כל זאת, במטרה לשמר רמת תפקוד ואיכות חיים גבוהה ככל שניתן.

שירותי המחלקה ניתנים לאזרחים ולחיילים כאחד.

במספר מחלקות במרכז הרפואי לגליל מתקיימים מפגשים קבוצתיים ביוזמת העובדת הסוציאלית והמחלקה,
המיועדים לספק תמיכה ולסייע בהתמודדות עם מחלות מסוימות ועם הטיפולים הנלווים.
כל העובדים הסוציאליים הינם בעלי תואר אקדמי ומיומנים בעבודה סוציאלית בתחום הבריאות.
הם פועלים מתוך ראיה כוללת של צרכי החולה ומשפחתו ועקרונות הטיפול הביו-פסיכו-סוציאלי.
עבודתם מבוססת ומונחית ע"י חוק העובדים הסוציאליים וקוד האתיקה, החוק למען זכויות החולה,
חוק העונשין ונוהלי משרד הבריאות והמרכז הרפואי לגליל.

המחלקה לעבודה סוציאלית מהווה מקום להכשרת סטודנטים לעבודה סוציאלית באוניברסיטאות ומכללות בצפון וכן
מהפקולטה לרפואה בגליל המסונפת לאוניברסיטת בר אילן.
הסטודנטים מודרכים ע"י עובדות סוציאליות שהוכשרו לכך.
המחלקה מעורבת באופן שוטף בביצוע מחקרים, העוסקים בדרכי ההתמודדות של החולה והמשפחה עם חולי, בהערכת
דרכי התערבות פסיכו-סוציאליות ובהוראה והדרכה בתחומים אלו, לסטודנטים.

אנשי צוות וקהילה.
בכל המחלקות במרכז הרפואי לגליל יש עובדת סוציאלית, המטפלת בחולים ובבני המשפחה.
ניתן לפנות לעובדת הסוציאלית ישירות או דרך הצוות הרפואי.
כמו כן ניתן להיעזר בעובדת סוציאלית כוננית 24 שעות בימימה (במקרים מסוימים ועל פי הנוהל).
צוות המרכז הרפואי לגליל הזקוק לייעוץ הדרכה או עזרה בנושאים אישים מוזמן לפנות למנהלת המחלקה.

קישור ליחידת סגולה במרכז הרפואי לגליל