שירותי הבריאות שניתנו לעולים לאחר מלחמת העולם השנייה מביאים סיפור מיוחד של התגייסות אנשי הבריאות למען העולים.  ב-1948, בעוד המלחמה בארץ נמצאת בעיצומה, הגיעו לחופי ישראל כ-100,000 איש. העלייה הגיעה לשיאה מיד עם סיום מלחמת העצמאות (250,000) ועד תום התקופה עלו לארץ יותר יהודים מכלל מניינו של הישוב טרם קום המדינה. מרבית העולים היו ניצולי שואה שניצלו ממחנות ההשמדה וממדינות הכיבוש. מצבם הבריאותי חייב מתן מענה ייחודי ומיידי.
לראשונה התמודדו צוותי הבריאות עם מאפייני תחלואה שהיו שונים: בעליה הנוכחית היו יותר נשים וילדים ופחות צעירים בגיל העבודה. רובם לא היו בעלי הכשרה מקצועית. מצבם הגופני והנפשי היה לקוי ותזונתם ירודה. אחוז ניכר מהעולים לא יכלו לצאת לעבודה כלשהי בגלל גילם ובשל מחלות כרוניות.
בגלי העלייה ההמונים הגיעו ארצה אלפי קשישים, חולים ומוגבלים שהעלו לסדר היום הציבורי את סוגיית הקשישים, החולים והמוגבלים ואת ההכרח לפתח תשתיות פיזיות, מקצועיות, ארגוניות ואידיאולוגיות לענות על צורכיהם המיידיים.  המיון הרפואי שפעל באירופה סיפק פתרונות רפואיים בעיקר באמצעות ארגונים פילנתרופיים שהידוע בהם היה ארגון הג'וינט.
המקרים הקשים שכונו  “Hardcore”, טופלו ע"י ארגונים התנדבותיים ובמיוחד אנשי הג'וינט בתקופת המלחמה ולאחריה במחנות ברחבי אירופה. ככל שקרב מועד חיסול המחנות ברור היה שיש למצוא פתרון להעלאת חולים ומוגבלים אלה.
הסוכנות היהודית שרכזה את הטיפול בעולים לא יכלה לעמוד לבדה במימון אשפוזם. הממשלה והסוכנות ביקשו לגבש שותפות עם הג'וינט, איירו וארגוני עזרה יהודיים אחרים בהקמת מוסדות שיקומיים.
בסוף שנת 1949 סוכם בין הג'וינט, "איירו", משרד העלייה ומשרד הבריאות על הקמת המוסד למקרים סוציאליים. התוכנית הייתה כי העברת מקרים סוציאליים וקשים תיעשה בשלבים. קודם יועברו מקרים סוציאליים שאינם זקוקים לטיפול רפואי או למוסד סגור. אחר כך יועברו חולי שחפת שזקוקים לשיקום ופיקוח בלבד ואחריהם יועברו חולים לאשפוז במוסדות סגורים. לחולים אלו יתבצע מפקד ורשימות מדויקות יועברו לארץ. אלא שמספר המקרים הסוציאליים מבין העולים שנזקקו לטיפול ממושך ומיוחד, הלך וגדל.


בשנת 1949 הוקם ארגון מלב"ן (מוסדות לטיפול בעולים נחשלים) בשיתוף של ארגון הג'וינט העולמי, הסוכנות היהודית ומדינת ישראל, במטרה לסייע בקליטתם החולים, המוגבלים והקשישים מקרב העולים בגלי העלייה ההמונית לישראל. כארגון פילנתרופי במימון הג'וינט פעל מלב"ן במשך 26 שנה  והקים רשת ארצית מפותחת של שירותים מוסדיים וקהילתיים תומכים לקשישים, אימץ אידיאולוגיות טיפול מודרניות לניהול המוסדות, גייס כוח אדם מקצועי והכשירו, הקים מערך רב-מקצועי מוביל שיזם תוכניות טיפול מגוונות וחדשניות, וגם נטל תפקיד יוזם בעיצוב מדיניות לקשישים, למוגבלים ולחולי נפש וחקיקת חוקים.  בדיון נציג נתונים לגבי הטיפול הרפואי במלבן ומחשובות לגבי משמעותם של ההחלטות וחלוקת הנטל בין המדינה לארגונים הפילנתרופיים בימים ההם והשפעתם על מקבלי ההחלטות