אירועי השואה השאירו מספר תסביכים אצל רבים מהניצולים. אחד מהם הוא פחד, אימה וחרדה – חרדה בפני רעב, בפני בדידות, בפני איבוד החֵרות או בפני מוות. חרדה היא תופעה רבגונית, יש לה ביטויים שונים והיא יכולה להתבטא בהתנהגות מוזרה.
בהרצאה יובאו מספר דוגמאות של חרדה ואימה בתקופת השואה, וכן בתקופה מאוחרת יותר – כתוצאה מהחוויות בשואה