הקולנוע הוא אחד ממקורות הידע הנפוצים ביותר. תמונת עולמם של צעירים ומבוגרים נקבעת  לעיתים על ידי סרט יחיד. שאלות רבות בתחום מדעי החברה וההתנהגות מוצאות ביטוי בקולנוע . לעיתים סרט או סדרת סרטים גורמת למהפכה בתפיסתנו אירועים או השקפות עולם. הקולנוע אינו נוהג בהגינות באירועים הסטורים ודי לציין את הסרטים שנוצרו באמריקה ואת הדרך בה צוירו התושבים האינדיאנים. מספר הסרטים  המעלים אירועים ממלחמת העולם השנייה הוא רב  מאוד. חלקם  הציג את זוועות השואה בצורה מוחשית ופלסטית או בדרך מרומזת. אנחנו מבקשים לבדוק תופעה אחת מתוך רבות ושואלים : כיצד הציג הקולנוע את היחס שבין הרפואה שפעלה בהשראת האידיאולוגיה הנאצית לבין הקודים הבסיסיים של האתיקה הרפואית בשנים 1933- 1945.  כדי לנסות ולענות על השאלה הזו נחלק את הנושא לשניים ונתבונן בהיבט של הקולנוע התיעודי ובזה של הסיפור הקולנועי הבדיוני .

המבט התיעודי יתרכז בשתי תקופות:
התקופה הנאצית – חומרים תיעודיים שצולמו על ידי חיילי הוורמכט ושומרי המחנות בהקשרים של המתת חסד (Euthanasia) , השבחת הגזע ( אבגניקה)  וכן "ניסויים רפואיים". בידינו חומר דוקומנטארי רב שצולם לאחר כניסת בעלות הברית אל המחנות.
התקופה לאחר השחרור (1945 – 1946).  בתקופה זו צולמו עדויות ראשונות של ניצולים וכן קיים הסרט התיעודי "מחנות המוות ". הן בסרט והן בעדויות  נמצא רמזים להתעללות שהוסוותה כ"ניסוי" רפואי.
הסרטים העלילתיים באו לאחר  מכן , חלקם התבססו על עדויות וניסו להיצמד לאמת ההיסטורית אחרים פרטו על נימות על סף הסטייה והפורנוגרפיה.
ההדגמות שיובאו יבהירו את הנושא וישמשו כאיור לניתוח ההיסטורי – קולנועי .
סרטים העוסקים בנושא :
משפטי נירנברג
למות מאהבה
דובדבן אדום
שוער הלילה
חומר אפור
אלזה.