מאמרים בכתבי עת מדעיים:
1.נסרה אדלבי,איזבלה קרקיס,שי לין,רפאל כראל ." הערכת התנאים הארגונומיים בעבודה בפני צג מחשב בבית חולים כללי בישראל", הרפואה  כרך  147, חוברת ז'(יולי 2008)
2. נסרה אדלבי ,מיכה ברחנא,עוזי מלמן,רפאל כראל. סוכרת וסרטן- ביטויים שונים  בערבים ויהודים בישראל. הרפואה, כרך 151, חוב' 11, נובמבר 2012..
3. Idilbi, Nasra Muhammad; Barchana, Micha; Milman, Uzi; Carel.
Incidence of Cancer Among Diabetic and non-Diabetic Adult Israeli Arabs. IMAJ; vol 15: july 2013
4. נסרה אדלבי ,מיכה ברחנא,עוזי מלמן,רפאל כראל. " הערכת הקשר שבין דיאטה ים תיכונית להארעות מחלת הסרטן-בערבים בוגרים בישראל- מחקר מקרה –בקרה." הרפואה, כרך 152, חוב' 7, יולי 2013.
5. נסרה אדלבי ,מיכה ברחנא,עוזי מלמן,רפאל כראל. " הארעות סרטן בחולי סוכרת והקשר עם תזונה ים-תיכונית". עיתון הסיעוד האונקולוגי, כרך 48, חוב' 10, אוקטובר 2013.
6.נטלי אצקוביץ, מרים יונש, נסרה אדלבי. עמדות אמהות לבנות בגילים 9-17 כלפי חיסון נגד נגיף הפפילומה HPV. ביטון האחות, מס' 194 תשע"ד, אפריל 2014.

סוגי מחקרים:
1. הערכת התנאים הארגונומיים בעבודה בפני צג מחשב בבית חולים כללי בישראל.
2. חקר שיתוף פעולה בין רופאים לאחיות בבתי החולים.
3. השפעת ידע ועמדות צוות סיעודי  על אבחון חולים בסיכון ל V T E.
4. הארעות סרטן בחולי סוכרת סוג 2.
5. הערכת הקשר שבין דיאטה ים תיכונית להיארעות מחלת הסרטן, מחקר מקרה –בקרה.
6. מנהיגות מעצבת ממריצה להקדשה לעבודה ולטיפול ממוקד בחולה.
7. ידע ועמדות בחולי סוכרת.
8. הפלה יזומה , האם נתן לבטל החלטה?
9. השפעת התערבויות לא פרמקולוגיות על כאב הילודים.
10. הערכת מעמד האחות בחטיבה פנימית בעיניה ובעיני המטופלים בעידן המחשבים.
11. אומדן כאב והפחתת אלימות נגד צוות סיעודי במיון.

הצגות בכנסים:

1.כנס מג"ל לביורפואה , מכללת תל-חי.
2.כנס העמותה למחקרי הסיעוד  בישראל.
3. הכנס  הארצי לסיעוד.
4. כנס החברה הישראלית לאיכות ברפואה.
5. כנס הסוכרת ופרי סוכרת החמישי בוינה 4-2013.
6. כנס החוג לסיעוד – אוניברסיטת חיפה.
7. כנס הגושרים תרבויות וסיעוד 6.2013.
8. כנס הסיעוד האונקולוגי.
9. כנס פנים רבות לסיעוד.
10. כנס מדיניות הבריאות 2014.