תאריכי ישיבות והגשות וועדת הלסינקי

לשנת 2019

 

לתשומת  לב  - מס' המקומות בועדה מוגבל,

יש לשריין מקום להגשה מבעוד מועד מול רכזת הועדה.

לא יתקבל מחקר ללא תשלום.

 

 

תאריך אחרון להגשה

 תאריך הישיבה

 

07.01.2019  

17.01.2019 

04.02.2019

14.02.2019

04.03.2019

14.03.2019

01.04.2019

11.04.2019

06.05.2019

16.05.2019

06.06.2019

הוקדם בגלל חג שבועות

 20.06.2019  

15.07.2019

25.07.2019

אוגוסט- -חופש

אוגוסט- -חופש

02.09.2019

12.09.2019

14.10.2019

24.10.2019

11.11.2019

21.11.2019

09.12.2019

19.12.2019