רשימת תאריכי ישיבות וועדת הלסינקי


בוצע בתאריך-xx.xx.xxxx

לחיצה על תאריך הישיבה בצבע ירוק ניתן לראות את פרוטוקול הישיבה.

 

 

תאריך אחרון להגשה

תאריך הישיבה

15.01.2018

25.01.2018

 

 

12.02.2018

22.02.2018

12.03.2018

22.03.2018

02.04.2018

12.04.2018

21.05.2018

31.05.2018

18.06.2018

28.06.2018

16.07.2018

26.07.2018

אוגוסט- -חופש

אוגוסט- -חופש

27.08.2018

06.09.2018

08.10.2018

18.10.2018

12.11.2018

22.11.2018

10.12.2018

20.12.2018