רשימת תאריכי ישיבות וועדת הלסינקי לשנת 2017
בוצע -  .................. .,
לחיצה על תאריך הישיבה בצבע ירוק ניתן לראות את פרוטוקול הישיבה.

תאריך אחרון להגשה                   תאריך הישיבה

02.01.2017                                    12.01.2017 הישיבה בוטלה
30.02.2017                                    09.02.2017
06.03.2017                                    16.03.2017
09.04.2017                                    20.04.2017
01.05.2017                                    11.05.2017
29.05.2017                                    08.06.2017 הישיבה בוטלה
03.07.2017                                    13.07.2017
---                                                   ---
04.09.2017                                    14.09.2017
09.10.2017                                    19.10.2017
30.10.2017                                    09.11.2017
11.12.2017                                    21.12.2017