רשימת תאריכי ישיבות וועדת הלסינקי

שנת 2016 

תאריך אחרון להגשה

תאריך הישיבה

לחיצה על תאריך הישיבה בצבע ירוק ניתן לראות את פרוטוקול הישיבה.

04.01.2016

14.01.2016

01.02.2016

11.02.2016

29.02.2016

10.03.2016

04.04.2016

14.04.2016

09.05.2016

19.05.2016

29.05.2016

09.06.2016

04.07.2016

14.07.2016

---

---

12.09.2016

מבוטל  22.09.2016  מבוטל

03.10.2016

13.10.2016

שונה מתאריך 31.10.2016 ל - 07.11.2016

שונה מתאריך 10.11.2016 ל - 17.11.2016

29.11.2016

08.12.2016