הכנס הראשון לרפואה ושואה 2001

הכנס השני לרפואה ושואה 2002

הכנס השלישי לרפואה ושואה 2003

הכנס הרביעי לרפואה ושואה 2004

הכנס החמישי לרפואה ושואה 2005

הכנס השביעי לרפואה ושואה 2007

הכנס השמיני לרפואה ושואה 2008

הכנס התשיעי לרפואה ושואה 2009

הכנס העשירי לרפואה ושואה 2010 

הכנס האחד עשר לרפואה ושואה 2011

הכנס השניים עשר לרפואה ושואה 2012

הכנס השלושה עשר לרפואה ושואה 2013

הכנס הארבע עשר לרפואה ושואה 2014 

הכנס החמש עשר לרפואה ושואה 2015 

הכנס השישה עשר לרפואה ושואה 2016

הכנס השיבעה עשר לרפואה ושואה 2017